Llibres: Hal·lelu-iah. Introducció a la Litúrgia de les Hores, del P. Hilari Raguer

Amb la col·laboració de: